Przeglądy, serwis, konserwacja oraz naprawa klimatyzacji

Przeglądy, serwis, konserwacja oraz naprawa klimatyzacji

SERVICE OVERVIEW

-opieka serwisowa (inwentaryzacja sprzętu, stan techniczny, oferta na konserwacje)
-czyszczenie układów wewnętrznych i zewnętrznych
-konserwacja
-sprawdzanie szczelności
-likwidacja nieszczelności
-napełnianie klimatyzacji
-naprawa klimatyzatorów
-wymiana części w klimatyzatorach
-sprzedaż części do klimatyzacji
-okresowe przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne
-prowadzenie dokumentacji zaw. czynnik kontrolowany
-uruchamianie i regulowanie systemów VRV i VRF
-sprzedaż części do klimatyzacji